Přehled a shrnutí
V poválečném období již třikrát proběhl cyklus stěhování nádraží, který spočíval v prvotním nadšení, pak velkém projektování a nakonec v útlumu, který byl zdůvodněn nedostatkem peněz.

První cyklus - léta padesátá až šedesátá skončil přestěhováním autobusového nádraží bez jakéhokoliv připojení na MHD a železnici

Druhý cyklus - léta sedmdesátá až osmdesátá skončil rozestavěnou železniční poliklinikou uprostřed býlí a pampelišek.


Třetí cyklus - léta devadesátá až 2010 skončil již sice trošku lépe vybudováním 1. etapy odstavného nádraží a vynikající myčkou na vozové soupravy, ale s mnohem větší rozpačitostí jak dále. A také s dalšími zcela nenapravitelnými torzy, jimiž je nebezpečně zakroucená Sokolova ulice a jednokolejka na Jihlavu.


Proto je nejvyšší čas se zamyslet a začít úplně od začátku. Nejlépe vyvoláním soutěže na koncepční řešení základního dopravního uzlu města. Času je dost, další cyklus teprve začíná.