Názory na stěhování Nádraží

Z vlastního byť nesystematického průzkumu, vyplývajícího z názorů bývalých spolupracovníků, kterých bylo velice moc, přátel, členů Českého svazu stavebních inženýrů, členů Obce architektů, spolužáků Univerzity třetího věku, spolužáků v počítačových kurzech atd. jsem si vytvořil následující přehled

Příznivci stěhování nádraží

pochází z následujících vrstev a skupin obyvatelstva

·         majitelé a personál velkých stavebních firem, očekávající obrovské zisky z velké stavby

 

Zastánci ponechání nádraží v centru

pochází z následujících skupin obyvatelstva