Nejlepší dosud platné řešení rekonstrukce Hlavního nádraží v Brně

Z interní soutěže Českého svazu stavebních inženýrů v roce 1990 vyšel vítězně návrh Ing.Dr. Rudolfa Nedvěda
Všichni tehdejší dopravní odborníci se jednomyslně vyjádřili, že je to vůbec nejlepší řešení, jaké kdy bylo navrženo. Protože na Magistrátu města Brna již bylo předem rozhodnuto o odsunu nádraží byly všechny stopy po této soutěži zameteny.
Urbanistickým řešením se zabýval Ing.arch. Josef Myslivec
Stálo by zato, aby se na to ještě jednou k této variantě vrátit.

Jeho urbanistické dopracování vypadá následovně

Předložený návrh Ing.Dr. Rudolfa Nedvěda a Ing.arch. Josefa Myslivce je stále ještě i za dnešních podmínek jakýmsi vodítkem jak situaci řešit. Dnešní projekt nádraží v centru ve své podstatě na tento návrh navazuje. Vychází z poznatků dnešní doby, kdy při rekonstrukcích centrálních nádraží v evropských městech zůstává zpravidla zachováván jejich původní půdorys.

Jeho popis je v následující kapitole "Projekt"